vị trí đặt tượng may mắn

Vị trí đặt tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ thích hợp nhất

20150330083556724

Khi bài trí tượng, mặt tượng chỉ có thể hướng vào trong phòng, không được hướng ra ngoài. Tượng Phúc Tinh: đặt ở giữa Tượng Thọ Tinh: đặt bên phải Tượng Lộc Tinh: đặt bên trái 1. Đặt tại vị