This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Phật di lặc hoàng long biểu tượng đem lại vui vẻ, tiền tài HM178

HM178-Phat-di-lac

3,150,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc bằng đá hoàng long ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 6cm x 15cm + Khối lượng: 900g + Ý nghĩa: biểu tượng

Phật di lặc cầm như ý mang lại phước đức cho gia đạo H248G

h248g-di-lac-xanh-2

1,286,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lặc đứng cầm như ý, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 14cm x 26.5cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: Phật Chiêu

Phật di lặc cưỡi voi đem lại hạnh phúc, vui vẻ cho bạn H239G

h239g-phat-di-lac-1

3,290,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 28cm x 45cm + Khối lượng: 2.8kg + Ý nghĩa: Cát Tường Nạp Phước

Phật di lặc xanh xuất xứ Hồng Kông đem lại an vui H236G

h236g-di-lac-xanh-den-led

5,990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc xanh lớn có đèn led, bột đá màu ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 31cm x 57cm + Khối lượng: 8kg +

Phật di lặc đứng trên bắp cải lớn làm bằng bột đá H193G

H193G-Phat-di-lac-1

5,390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc nghinh phước nạp tài đứng trên bắp cải lớn, bột đá màu ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 60cm x 29cm x 66cm +

Tượng Phật di lặc ngồi trên như ý làm bằng đá mạ vàng H245G

H245G-Phat-di-lac

2,980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lặc ngồi trên như ý, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 14cm x 30cm + Khối lượng: 2.6kg +

Phước Lộc Thọ tam tinh tấn tài tấn lộc xuất xứ Việt Nam Y143

tam-tinh-tren-de-go-y143-02

2,805,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: bộ tam đa (Phước-Lộc-Thọ) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước 1 ông (dài x rộng x cao): 9.5cm x 10cm x 16cm + Khối lượng: 2.3kg/ bộ

Bộ Tam Đa làm bằng hợp kim màu phát tài phát lộc A210

tam-da-a2101

3,150,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ hợp kim màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 7cm x 10cm + Khối lượng: 1.5kg/ bộ + Ý

Tượng tam đa bằng đồng nguyên chất bổ trợ sức khỏe D138

d138-tam-da-dong

2,142,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ bằng đồng nguyên chất(tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 18cm x 11.5cm + Khối lượng: 1.2kg/ bộ + Ý nghĩa: Phúc, Lộc,

Phước Lộc Thọ làm bằng bột đá màu thu hút thịnh vượng H229G

Tam-da-H229G-03

2,690,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 20cm + Khối lượng: 1.5kg/ bộ + Ý

Bộ Tam Đa đem lại an lành và niềm vui cho gia chủ H230G

H230G-Tam-da-3

1,868,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 20cm + Khối lượng: 1.8kg/ bộ + Ý nghĩa:

Bộ Tam Đa mạ vàng thu hút tiền tài và điềm lành H234G

H234G-TAM-DA-LON

13,680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 28cm x 57cm + Khối lượng: 22.8kg/ bộ + Ý nghĩa:

Bộ Tam đa vàng giúp sự nghiệp của bạn phát triển H231G

H231G-Tam-da

3,290,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 18cm x 32cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Tam

Bộ Tam Đa mạ vàng đem lại sức khỏe và thịnh vượng cho bạn H233G

H233G-Tam-da-3

6,590,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ hợp kim mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 33cm + Khối lượng: 4.2kg/ bộ +

Phước Lộc Thọ làm bằng đá ngọc Hoàng Long xuất xứ Việt Nam M177

m177-tam-da-da-hoang-long-vang-3

8,400,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: bộ tam đa đá ngọc hoàng long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 7.2cm x 15cm + Khối lượng: 2.7kg/bộ + Ý nghĩa: Phúc, Lộc,

Bộ Tam Đa làm bằng bột đá mạ vàng đem lại tài lộc K272G

K172g-tam-da-3

8,663,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 14cm x 40cm + Khối lượng: 6.3kg/ bộ +


Phong Thủy Phúc Lộc Thọ – Phúc Lộc Thọ – Ý Nghĩa Phúc Lộc Thọ