This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Phật 2 mặt mạ vàng non hóa giải hung khí cho bạn E324

phat-2-mat-de-vuong-e324

875,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật tổ bằng hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 8.5cm x 11cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình

Tượng Phật Thích Ca hóa giải điềm xấu, đem lại yên vui E325

Phat-thich-ca-E325-21

875,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Thích Ca hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 8cm x 13.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu

Tượng Phật nằm trên gậy như ý đem lại tài lộc, công danh

Nhu-y-phat-nam-E236-021

3,150,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Phật nằm trên gậy như ý bằng hợp kim vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 28cm x 9cm x 15cm + Khối lượng :

Di lặc bằng đồng ngồi đem lại bình yên, hạnh phúc cho bạn G230

di-lac-dong-ngoi-g230-2

1,734,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc đồng kiểu dáng ngồi (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10.5cm x 10cm + Khối lượng: 795g + Ý nghĩa: mang phước

Tượng Di Lặc biểu tượng phước lành và an vui A123

A123-Phat-Di-Lac-phong-thuy-luan2

5,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc bột đá giả gỗ, phong thủy luân (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 61cm x 26cm x 34cm + Khối lượng: 6.2kg + Ý

Tượng Phật Di lặc bằng đồng nguyên chất đem lại niềm vui D137

d137-di-lac-cong-vang-02

653,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):4.5cm x 4cm x 9cm. + Khối lượng: 300gr + Ý nghĩa: Biểu tượng mang

Phật quan trên âm sen vàng hóa giải điềm xấu, độ trì gia chủ Y151

quan-am-sen-vang-y151-02

3,300,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cmx 12cm x 44cm + Khối lượng: 2.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng

Phật quan âm hộ mạng, đem lại phước lành H256G

H256G-Phat-quan-am-ngoi-2

1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm ngồi bình an, hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 10cm x 22cm + Khối lượng: 0.7kg +

Phật Quan Âm xuất xứ Việt Nam đem lại bình an, vui vẻ H261G

H261G-Phat-quan-am

898,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm bình an, hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 8cm x 15cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý

Tượng Phật Quan âm ngồi thiền làm bằng bột đá giả gỗ A130

A130-quan-am-03

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật quan âm ngồi thiền, bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 16cm x 40cm + Khối lượng: 4.5 kg +

Tượng quan âm ngồi thiền hộ mạng, phù hộ cho gia chủ A134

A134-tuong-phat-quan-am-03

1,925,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật quan âm ngồi thiền nhỏ, hợp kim mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 6.5cm x 13cm + Khối lượng: 550gr +

Phật Quan Âm nhiều tay đem lại điềm lành, vận may cho bạn A135

phat-a1351

1,925,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: phật quan âm nghìn tay bằng hợp kim mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.6cm x 6cm x 11.5cm. + Khối lượng: 400g + Ý

Tượng Quan âm làm bằng đồng hộ mạng, đem lại bình an D136

d136-quan-am-dong

1,938,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật quan âm bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 19cm x 16.5cm + Khối lượng: 500gr + Ý nghĩa: Biểu tượng của bình

Tượng Quan âm ngồi toàn sen hóa giải tà khí, sát khí A132

Quan-am-A132-2

3,150,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá dạ gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 21cm x 39cm + Khối lượng: 2.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an,

Tượng phật di lặc mạ đồng chiêu tài đem lại an vui Y112

Y112-Phat-di-lac

2,145,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc tiếu nạp chiêu tài, bột đá mạ đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 16cm x 32cm + Khối lượng: 3.6kg +

Phật di lặc được mạ vàng non thu hút tài khí và vượng khí H251G

H251G-Phat-di-lac

818,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc nhỏ, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9cm x 12cm + Khối lượng: 0.6g + Ý nghĩa:


Phong Thủy Phúc Lộc Thọ – Phúc Lộc Thọ – Ý Nghĩa Phúc Lộc Thọ